Forskning

En rad olika vetenskapliga rapporter har de senaste 20 åren visat på god effekt av kiropraktisk behandling och att behandlingen är
säker om den ges av rätt utbildad terapeut.

Forskning bedrivs runt om i världen, bl a på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Läs mer: Kiropraktisk forskning

Andra kiropraktiska forskningslänkar:

JMPT är en av de viktigste vetenskapliga tidskrifterna om kiropraktik

Chiropractic Report sammanfattar viktig forskning för kiropraktorer

Foundation for Chiropractic Education and Research nyheter och utbildning för kiropraktorer

Andra kiropraktiska tidskrifter:

http://www.journalchiroed.com/

http://chiromt.com/